TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05341
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Y.CONCEPTS, hình
Y.CONCEPTS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Giới thiệu, trưng bày sản phẩm; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại cho người khác.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Wing's Foot Korea, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Hansong Bldg 7F, 58, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DUONG & TRAN CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/06/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (10/05/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (11/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM