TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05350
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ALS AVIATION LOGISTICS, hình
ALS AVIATION LOGISTICS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là: trưng bày và cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua một trang web vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hóa này; tạo cơ sở dữ liệu (về người bán và người mua) để người mua và người bán có thể tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần LOGISTICS Hàng không
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/06/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/05/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (20/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM