TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05620
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU THREADS FOR THREADS
THREADS FOR THREADS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ từ thiện, cụ thể là, cung cấp trang phục y tế để mặc, cụ thể là quần y tế, áo y tế, mũ y tế và áo khoác y tế dành cho người có nhu cầu; dịch vụ từ thiện, cụ thể là cung cấp trang phục y tế để mặc, cụ thể là quần y tế, áo y tế, mũ y tế và áo khoác y tế cho người hành nghề chăm sóc sức khỏe tại các quốc gia đang phát triển.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU FIGS, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11390 W. Olympic Blvd., Suite 350, Los Angeles, California 90064, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (26/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (23/04/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (18/04/2019) 159: Bổ sung tài liệu ưu tiên (23/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM