TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05968
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Dê Núi Thổ Bình, hình
Dê Núi Thổ Bình, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Thịt dê đã qua chế biến. 31 Dê giống, dê thịt (còn sống).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "DÊ NUI" (Dê núi), hình con dê.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.04 01.01.10 03.04.11 06.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã nông lâm nghiệp Thổ Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
SỐ VĂN BẰNG 4-0350482-000
NGÀY CẤP BẰNG 14/05/2020
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2020
NGÀY HẾT HẠN 28/02/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/06/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (13/04/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (27/05/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (11/03/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (27/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM