TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04422
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hangerlogic, hình
Hangerlogic, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Kẹp quần áo bằng nhựa (plastic clips); miếng nhựa đánh dấu kích cỡ quần áo, gắn với mắc áo (sizers); phụ kiện phân loại kích cỡ quần áo, gắn với mắc áo (size dividers); kẹp quần áo, gắn với móc áo (attachment clips); móc treo quần áo, không bằng kim loại. 35 Bán buôn và phân phối kẹp quần áo bằng nhựa (plastic clips), miếng nhựa đánh dấu kích cỡ quần áo gắn với mắc áo (sizers), phụ kiện phân loại kích cỡ quần áo gắn với mắc áo (size diviđers), kẹp quần áo gắn với móc áo (attachment clips); móc treo quần áo, không bằng kim loạ.
PHÂN LOẠI HÌNH 11.07.03 26.04.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU HANGERLOGIC INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2500 Senkus Street, Suite 200, Lasalle, Quebec H8N 2X9, Canada
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LEADCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(23/05/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (25/06/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (27/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (10/06/2019) 225: Dự định TC đơn (03/05/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM