TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05329
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MechaSolution collaborative innovation, hình
MechaSolution collaborative innovation, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ thương mại trực tuyến trong đó người dùng gửi yêu cầu cho sản phẩm và dàn xếp giao dịch qua mạng internet; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến đặt hàng qua thư bằng viễn thông; dịch vụ đặt hàng trực tuyến; kinh doanh bán lẻ linh kiện điện tử; kinh doanh bán buôn linh kiện điện tử; dịch vụ môi giới kinh doanh linh kiện điện tử.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Donghwa Jeong
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 409-dong 1401-ho, 70 (DaesungVerthill APT), Dolmi-ro, Okpo-eup, Dalseong-gun, Daegu city, South Korea(ROK) (Zip: 42974)
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN RACHEL CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(09/07/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/06/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (11/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM