TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04054
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU KENALLY Professional, hình
KENALLY Professional, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Ngọc Hiệp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 54/30/18 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM