TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04334
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU PHYSA, hình
PHYSA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Quả tầm bóp (một loại trái cây) đã qua chế biến; trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; lát trái cây mỏng; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; trái cây trộn.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 05.07.21 05.07.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Ngọc Tiên PHYSA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 5, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IP LEADER CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/05/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (19/06/2019) 225: Dự định TC đơn (26/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM