TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04554
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NOLUMA
NOLUMA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
40 Tư vấn quy trình sản xuất, cụ thể là tư vấn về vật liệu dùng để bao gói. 42 Thử nghiệm, phân tích và đánh giá sản phẩm và dịch vụ của người khác để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận; phát triển kỹ thuật và quy trình sử dụng trong sản xuất bao bì; tư vấn quy trình sản xuất, cụ thể là tư vấn về thiết kế bao gói.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Noluma International, LLC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(13/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (10/06/2019) 186: Yêu cầu gia hạn trả lời công văn (10/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM