You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-55173
NGÀY NỘP ĐƠN 27/12/2022
TÊN NHÃN HIỆU TUYEN KY FOOD 1948 [Jì quán: Ký Tuyền]
Đang giải quyết (Update: 15/11/2023)
TUYEN KY FOOD 1948 [Jì quán: Ký Tuyền]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Thịt bò khô; thịt lợn khô; thịt nai khô; thịt gia cầm khô; mực khô; cá khô.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.15 05.07.14 26.02.07 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm Tuyền Ký : 189 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 189 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 27.12.2022 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 27.12.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 23.05.2023 Bien lai dien tu XLQ | 09.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 09.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger