You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-14380
NGÀY NỘP ĐƠN 14/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU HT MEDICAL FACE MASK
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
HT MEDICAL FACE MASK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 10 Khẩu trang y tế; găng tay y tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03 26.04.07 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Găng Hợp Thành : E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.04.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 14.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 31.08.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger