You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-14382
NGÀY NỘP ĐƠN 14/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU GD GDENT Perfect solutions for dentistry
Đang giải quyết
GD GDENT Perfect solutions for dentistry
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 10 Hàm răng giả; thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ phục hình răng dùng cho mục đích nha khoa; thiết bị và dụng cụ chỉnh nha; thiết bị và dụng cụ sử dụng trong nha khoa phục hồi; mắc cài dùng để niềng răng. Nhóm 05 Sứ dùng làm răng giả; sứ dùng cho mục đích nha khoa; vật liệu gắn (định hình) dùng cho mục đích nha khoa; vật liệu để hàn răng; vật liệu phục hình răng dùng cho mục đích y tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.01 26.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thiết bị y tế Gdent : 195 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 195 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 31.08.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 10/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger