You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-15774
NGÀY NỘP ĐƠN 21/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU Bidicopam
Đang giải quyết
Bidicopam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Dược - trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) : Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN (BIDIPHAR) Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 21.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 21.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 09.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 16/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger