You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-15772
NGÀY NỘP ĐƠN 21/04/2023
TÊN NHÃN HIỆU S Safe PROFESSIONAL
Đang giải quyết
S Safe PROFESSIONAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Hóa chất dùng trong công nghiệp chăm sóc xe ô tô; hóa chất tẩy rửa công nghiệp dùng trong chăm sóc xe ô tô; chế phẩm tẩy trắng [chất tẩy màu] dùng trong công nghiệp chăm sóc xe ô tô [tất cả là hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất ra các sản phẩm dùng cho chăm sóc xe ô tô]. Nhóm 03 Dung dịch rửa xe; sản phẩm chăm sóc xe ô tô (cụ thể là nước đánh bóng, sáp đánh bóng); chất tẩy rửa dùng cho gia dụng; dung dịch cọ rửa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại công nghệ Tearu Việt Nam : 421-423 Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 421-423 Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 21.04.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 21.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 09.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger