You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-29061
NGÀY NỘP ĐƠN 07/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Châu An Tâm
Đang giải quyết
Châu An Tâm
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Cá khô; mực khô; tôm khô; cá đã chế biến; mực đã chế biến; tôm đã chế biến.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.09 03.07.16 03.07.24 07.15.01 25.07.25 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Kim Yến : 127/51 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 127/51 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 07.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 07.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger