You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-29064
NGÀY NỘP ĐƠN 07/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU THIÊN DƯỢC HÓA NÔNG FMA TRAO CHẤT LƯỢNG - TRỌN NIỀM TIN
Đang giải quyết
THIÊN DƯỢC HÓA NÔNG FMA TRAO CHẤT LƯỢNG - TRỌN NIỀM TIN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Phân bón; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.23 04.05.02 04.05.03 05.03.13 05.03.14 24.15.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Thiên Dược Hóa Nông FMA : Lầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 07.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 07.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger