You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-29062
NGÀY NỘP ĐƠN 07/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU NHÀ YẾN NGUYỆT HẰNG Điểm Tựa Sức Khỏe Và sắc Đẹp
Đang giải quyết
NHÀ YẾN NGUYỆT HẰNG Điểm Tựa Sức Khỏe Và sắc Đẹp
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Yến sào; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế); tổ yến (đã qua sơ chế); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; tổ yến chưng sẵn; thực phẩm làm từ yến sào (yến chưng đường phèn) Nhóm 44 Chăn nuôi yến; thu hoạch tổ yến.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 07.01.11 07.01.24 07.03.11 25.01.05 25.01.09 25.01.10 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hằng Nga Vũng Tàu : 458B, đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 458B, đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 07.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 07.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger