You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-30328
NGÀY NỘP ĐƠN 14/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU NHA BE AGRI
Đang giải quyết
NHA BE AGRI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 11 Vòi phun nước; hệ thống tưới nước tự động; máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; béc tưới cây (bộ phận của hệ thống tưới); hệ thống ống dẫn nước; dây dẫn nước (bộ phận của hệ thống phun tưới nước dùng trong nông nghiệp).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH nông nghiệp và thực phẩm Nhà Bè : Tòa Nhà Dragon Hill, số 15A1 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành Phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tòa Nhà Dragon Hill, số 15A1 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành Phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 14.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 14.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger