You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-31833
NGÀY NỘP ĐƠN 21/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Đồ chơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.01 04.05.13 04.05.15 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Uông Thu Hà : 8A/2D2 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8A/2D2 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 21.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 21.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 28.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger