You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33067
NGÀY NỘP ĐƠN 28/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU BO one Ngọc Ánh Nguyên Liệu Bo Hữu Có Ngoại Nhập SIÊU RA HOA ĐẬU TRÁÍ
Đang giải quyết
BO one Ngọc Ánh Nguyên Liệu Bo Hữu Có Ngoại Nhập SIÊU RA HOA ĐẬU TRÁÍ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Phân bón; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.06 25.07.05 26.05.04 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ công nghệ sinh học Abio Việt Nam : Số 479 ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 479 ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger