You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-36763
NGÀY NỘP ĐƠN 18/08/2023
TÊN NHÃN HIỆU Vicook's
Đang giải quyết
Vicook's
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Gia vị; bột ngọt; hạt nêm; hạt nêm từ nấm; hạt nêm từ thịt; hạt nêm từ hải sản. Nhóm 35 Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khấu, bán lẻ hoặc bán buôn: gia vị, bột ngọt, hạt nêm, hạt nêm từ nấm, hạt nêm từ thịt, hạt nêm từ hải sản.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Vĩnh Nguyên : 389/5/17 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 389/5/17 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 18.08.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 18.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 23/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger