You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-41326
NGÀY NỘP ĐƠN 15/09/2023
TÊN NHÃN HIỆU Khánh An
Đang giải quyết
Khánh An
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 24 Khăn lạnh bằng vải không dệt; Khăn ướt bằng vải; Khăn khô đa năng bằng vải không dệt; Khăn ăn bằng vải; Khăn lau mặt bằng vải; Khăn ăn, không làm bằng giấy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần thương mại thiết bị Khánh An : Số C9/5A, khu phố Bình Thuận II, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số C9/5A, khu phố Bình Thuận II, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 15.09.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 15.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.02.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 16/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger