You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-23312
NGÀY NỘP ĐƠN 16/06/2022
TÊN NHÃN HIỆU D +
Đang giải quyết (Update: 15/11/2023)
D +
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp qua internet; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được cho phép người dùng tạo và quản lý đặt trước vé/chỗ ngồi/chỗ ở; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được cho phép người dùng lướt tìm, đặt và mua hàng hóa và dịch vụ; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được cho phép thực hiện các giải pháp cung cấp, truyền thông, quản lý chương trình khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mại, trao thưởng và đổi thưởng, chương trình hội viên, phiếu mua hàng (voucher) điện tử, ví điện tử, phiếu giảm giá (coupon) điện tử, tiếp thị điện tử trực tiếp, quản lý quan hệ khách hàng, chiến dịch tiếp thị, cơ sở dữ liệu khách hàng, quản lý giao dịch, thư nhắc hoặc các thông báo khác; phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng tải xuống được để đặt dịch vụ liên quan đến mua sắm trực tuyến hoặc thương mại điện tử; phần mềm giáo dục; phần mềm tải xuống được cho phép người dùng thực hiện và quản lý quá trình kinh doanh thông qua mạng máy tính toàn cầu bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu, bán hàng, tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng, đặt chỗ trước, cung cấp giảm giá cho khách hàng, theo dõi khách hàng và quản lý hội viên và quản lý hàng tồn kho ; phần mềm tải xuống được, cụ thể là phần mềm cho các giao dịch tại điểm bán hàng; công cụ phát triển phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm máy tính tải xuống được cho việc mua sắm và đặt chỗ trực tuyến, theo dõi vận chuyển và sử dụng như ví điện tử; phần mềm máy tính tải xuống được cho phép doanh nghiệp kết nối và hoạt động kinh doanh với khách hàng, và bảo mật lưu lượng truy cập của khách hàng và người dùng; phần mềm máy tính tải xuống được để quản lý thông tin liên lạc của khách hàng và bên thứ ba, để nắm bắt, ghi, tổ chức, theo dõi và quản lý các giao dịch kinh doanh, để quản lý các tương tác với khách hàng và bên thứ ba, và để tích hợp tiếp thị; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) tải xuống được cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phần mềm; phần mềm giáo dục tải xuống được chứa bài giảng về thương mại điện tử, phát triển và quản lý kinh doanh, quảng cáo, tiế Nhóm 35 Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và chương trình khuyến mại; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua internet; sản xuất chương trình quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại; thăm dò dư luận; xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo cho người khác; quản lý dữ liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các sự kiện, hội nghị, chương trình đào tạo, chương trình học, và hội nghị chuyên đề qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các sự kiện, hội nghị, chương trình đào tạo, chương trình học, và hội nghị chuyên đề qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và mạng cục bộ; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, định vị và xác định rõ tình trạng và hoàn thiện các chào hàng và đơn đặt hàng, ký kết các hợp đồng và thực hiện các giao dịch kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và mạng cục bộ; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; cung cấp danh mục trang web của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và mạng cục bộ; dịc Nhóm 36 Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ tiền tệ; giao dịch bất động sản; thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển giao hoá đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển khoản thanh toán cho người khác qua internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh toán và xử lý hoá đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; thuê và cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài chính bất động sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới nhà ở; dịch vụ thống kê bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê nhà ở và căn hộ; cung cấp thông tin tài chính qua mạng internet; dịch vụ gửi két an toàn và dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản]; dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tài chính và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung cấp qua phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ phiếu và chứng khoán, phân tích tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài khoản tiết kiệm và dịch vụ đầu tư; dịch vụ thanh toán tài chính; xác minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ nợ và cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành thẻ có giá trị được tích trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông tin liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; đại lý thu phí tiền điện và gas; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; dịch vụ cung cấp thông tin về thanh toán thuế (dịch vụ tài chính); huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ thiện; thu quỹ từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; sắp xếp tài chính cho các dự án xây dựng; dịch vụ phát hành phiếu đã t Nhóm 38 Dịch vụ viễn thông; truyền thông tin liên lạc qua nền tảng internet, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng, và các cổng thông tin; truyền tin nhắn qua máy vi tính; truyền (tải lên, đăng hoặc hiển thị) dữ liệu và thông tin qua diễn đàn trực tuyến; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ tư vấn liên quan đến truyền thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ truyền thông tin liên lạc tại điểm bán hàng; cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến để chuyển người dùng trang web đến ứng dụng điện thoại, phần mềm ứng dụng và trang web; dịch vụ nhắn tin điện tử. Nhóm 42 Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); cung cấp nền tảng chuỗi khối (blockchain) như một dịch vụ (baas); dịch vụ mã hóa, giải mã và xác nhận thông tin, tin nhắn và dữ liệu; cung cấp dịch vụ xác nhận người dùng bằng cách sử dụng sinh trắc học, nhận dạng khuôn mặt, xác nhận in dấu vân tay, nhận dạng giọng nói và các loại công nghệ xác thực phần cứng và phần mềm khác để cung cấp dịch vụ tài chính, giao dịch thương mại điện tử, quyên góp, theo dõi sản phẩm được cấp phép và tham gia của người hâm mộ; dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ khôi phục, bảo vệ và bảo mật công nghệ thông tin; phân tích mối đe dọa đến bảo mật máy tính để bảo vệ dữ liệu; cung cấp dịch vụ bảo mật cho mạng máy tính, truy cập máy tính và giao dịch trên máy vi tính; chứng nhận dữ liệu (kiểm soát chất lượng) qua blockchain (chuỗi khối); xác thực dữ liệu qua blockchain (chuỗi khối); tất cả các dịch vụ nói trên (tính từ dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính) để sử dụng cùng với hệ thống thanh toán; dịch vụ máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua video và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; lập trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 24.13.01 24.17.05 26.04.04 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Advanced New Technologies Co., Ltd. : Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội : Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.06.2022 | Nộp đơn Thông báo DĐTC HT 225 | 07.03.2023 Bien lai dien tu XLQ | 21.03.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 21.03.2023 Bien lai dien tu XLQ | 19.05.2023 4150 Bổ sung phí, lệ phí cho đơn | 19.05.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger