You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-50640
NGÀY NỘP ĐƠN 29/11/2022
TÊN NHÃN HIỆU The ORIENTAL HERBS TEAHOUSE
Đang giải quyết (Update: 15/11/2023)
The ORIENTAL HERBS TEAHOUSE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Trà.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.20 25.01.09 25.01.10 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÀ : Lô C 42b/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô C 42b/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 29.11.2022 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 29.11.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 13.05.2023 Bien lai dien tu XLQ | 15.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 15.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger