You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10109
NGÀY NỘP ĐƠN 22/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Ngôi Sao MC Việt Nam
Đang giải quyết
Ngôi Sao MC Việt Nam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.14 16.01.13 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Đức Hòa : Số 24 ngõ 235/15, tổ 15 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 24 ngõ 235/15, tổ 15 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 22.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 22.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 14.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger