You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10130
NGÀY NỘP ĐƠN 22/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU DOUMO
Đang giải quyết
DOUMO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.16 03.01.24 04.05.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đàm Trí Nguyên : Số 66/4 đường Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 66/4 đường Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 22.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 22.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 14.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger