You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10139
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU FORTE BIOTECH
Đang giải quyết
FORTE BIOTECH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Nghiên cứu, thiết kế, phân tích, thử nghiệm kit xét nghiệm, máy gia nhiệt, bộ xét nghiệm nhanh. Nhóm 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: kit xét nghiệm, máy gia nhiệt, bộ xét nghiệm nhanh (dùng cho mục đích y tế). Nhóm 40 Dịch vụ gia công cơ khí, máy móc.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 03.09.24 25.07.05 26.03.03 26.03.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Forte Biotech Việt Nam : Số 313/11, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 313/11, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 14.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger