You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10140
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU NT Bird’s Nest Yến sào Nhật Tiên niềm tin cho sức khỏe
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
NT Bird’s Nest Yến sào Nhật Tiên niềm tin cho sức khỏe
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Yến thô; yến tinh chế; yến rút lông nguyên tổ; yến rút lông định hình A5; yến rút lông ép sợi; yến chưng hũ. Nhóm 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: yến thô, yến tinh chế, yến rút lông nguyên tổ, yến rút lông định hình A5, yến rút lông ép sợi, yến chưng hũ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH MTV yến sào Nhật Tiên : Tổ 4, khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 4, khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 14.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger