You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10157
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU KEVIN Đẳng cấp với mọi thời đại
Đang giải quyết
KEVIN Đẳng cấp với mọi thời đại
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán thuốc màu, sơn, véc ni; mua bán chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Phương : Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger