You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10191
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU SpiderCos BUILD A WEB
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
SpiderCos BUILD A WEB
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo thời trang.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.13.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH GTI Ánh Dương : Số 163 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 163 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 23.03.2023 Bien lai dien tu XLQ | 04.04.2023 4101 NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn | 04.04.2023 4160 OD Bổ sung giấy phép kinh doanh | 04.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger