You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10194
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU RUSAKA
Đang giải quyết
RUSAKA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Sơn, thuốc màu, vecni.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần quốc tế sản xuất sơn Việt Nhật : Khu phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 21.09.2023 Thông báo cấp VBBH 251 | 29.06.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger