You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10201
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU MỘC NHUNG
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
MỘC NHUNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.05.20 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Mộc Nhung : G12 đường Xuân Hòa - KQH Hương Long, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN G12 đường Xuân Hòa - KQH Hương Long, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger