You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-08503
NGÀY NỘP ĐƠN 16/03/2022
TÊN NHÃN HIỆU BOAT NOODLE Bangkok Bangkok noodle, street food & dessert
Đang giải quyết
BOAT NOODLE Bangkok Bangkok noodle, street food & dessert
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm thời.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.11 02.03.30 18.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Mộc F&B : Số 27 đường Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 27 đường Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 16.03.2022 | Nộp đơn 225-Thông báo thiếu sót đơn | 19.04.2022 4120 OD TL_sua doi bo sung HT | 13.05.2022 4127-BLDT BS XLQ | 13.05.2022 4120 OD TL_sua doi bo sung HT | 01.07.2022 4121-BLDT SD | 01.07.2022 4100 SĐ4 Yêu cầu đổi đơn ( tên và địa chỉ chủ đơn, sửa khác) | 01.07.2022 4192 Trả lời thông báo cho Sửa đơn - Chuyển đổi - Phản đối | 03.11.2022 4193 Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn - Chuyển đổi - Phản đối | 22.12.2022 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 14.09.2023 Thông báo dự định TC ND 243 | 08.03.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger