You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10206
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU BPM BASIC PRACTICAL MARKETING
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
BPM BASIC PRACTICAL MARKETING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty trách nhiệm hữu hạn BPM : Số 19, TT4.2, khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 19, TT4.2, khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger