You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10207
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Bạn kể tôi nghe
Đang giải quyết
Bạn kể tôi nghe
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Dịch vụ tư vấn tâm lý; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; chẩn đoán, can thiệp và trị liệu tâm lý; điều trị rối loạn tâm lý, tâm thần và các vấn đề về tâm lý; tư vấn cá nhân (tư vấn tâm lý).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.09 01.07.06 02.03.16 02.03.21 05.01.05 05.01.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty trách nhiệm hữu hạn BPM : Số 19, TT4.2, khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 19, TT4.2, khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger