You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10227
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU MI CO
Đang giải quyết
MI CO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; men cho thức ăn động vật. Nhóm 05 Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; thức ăn gia súc có chứa thuốc; thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Fame Việt Nam : Khu hành chính 16, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu hành chính 16, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger