You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10252
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU SK Green
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
SK Green
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 26.04.04 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Unik Xanh : Xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger