You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10268
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU Bánh Xèo Bà Dưỡng
Đang giải quyết
Bánh Xèo Bà Dưỡng
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 43 Dịch vụ ăn uống
PHÂN LOẠI HÌNH 08.01.25 08.07.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH bánh xèo Bà Dưỡng : K280/23 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN K280/23 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 07.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger