You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10275
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU BOYZ Dragon
Đang giải quyết
BOYZ Dragon
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo may sẵn; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân (trang phục); mũ; đồ đội đầu (trang phục); bộ quần áo. Nhóm 44 Dịch vụ xăm hình, cụ thể là xăm nghệ thuật (trên thân người).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Vũ Hồng Quân : 308 Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 308 Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger