You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10290
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU TAI TAIHEN TAIHEN
Đang giải quyết
TAI TAIHEN TAIHEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ giải trí qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch vụ phát hành video trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; dịch vụ sản xuất video (trừ video quảng cáo) để phát trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã hội. Nhóm 35 Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng. Nhóm 45 Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.17 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) TAIHEN NETWORK : 409, Eco Place Shinjuku, 2-25-8, Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 409, Eco Place Shinjuku, 2-25-8, Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TRUSTIP : Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.09.2023 Thông báo cấp VBBH 251 | 29.06.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger