You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10304
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU TK
Đang giải quyết
TK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 21 Đồ chứa dùng cho gia đình gồm: cốc bằng nhựa, ly bằng nhựa, tô (bát, chén) bằng nhựa, tô (bát, chén) bằng giấy, cốc bằng giấy, ly bằng giấy.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát PLASTIC : Xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger