You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10328
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU I‘m NoT A Baby!
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
I‘m NoT A Baby!
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán [kinh doanh]: mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Genie the bottle Inc. : 5th Fl, 10, Hakdong-ro 1 -gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5th Fl, 10, Hakdong-ro 1 -gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi : Số 15, dãy số 2, Thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 23.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger