You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10366
NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU MMA SAIGON MIXED MARTIAL ARTS CLUB CLB VÕ THUẬT TỔNG HỢP
Đang giải quyết
MMA SAIGON MIXED MARTIAL ARTS CLUB CLB VÕ THUẬT TỔNG HỢP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ câu lạc bộ võ thuật tổng hợp; câu lạc bộ võ thuật; đào tạo và huấn luyện võ thuật; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 02.09.14 02.09.18 24.17.15 24.17.21 26.01.01 26.01.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Ngô Xuân Hải : Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH ASL LAW : Tầng 12, Tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.03.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 07.04.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger