You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10401
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU P A NẤM PHÚC AN
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
P A NẤM PHÚC AN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ em; dược phẩm; chế phẩm dược; dược phẩm dùng cho người; dược thảo. Nhóm 35 Kinh doanh (mua-bán): thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, dược phẩm, chế phẩm dược, dược phẩm dùng cho người, dược thảo, bánh mỳ, bánh quy, mỳ ống, mì sợi, nấm men, bánh quế; quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại. Nhóm 30 Bánh mỳ; bánh quy; mỳ ống; mì sợi; nấm men; bánh quế.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 05.03.13 05.03.15 05.11.02 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã sản xuất và chế biến nấm PHÚC AN : Xóm Hoàng Thức, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Hoàng Thức, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger