You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2022-52177
NGÀY NỘP ĐƠN 07/12/2022
TÊN NHÃN HIỆU BMS Vietnam Import Ltd.
Đang giải quyết
BMS Vietnam Import Ltd.
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Dịch vụ mua bán máy lọc khí.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.23 26.04.04 26.04.07 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH nhập khẩu BMS VIỆT NAM : 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 07.12.2022 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 07.12.2022 Thông báo DĐTC HT 225 | 18.04.2023 Biên lai điện tử XLQ | 15.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 15.06.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.08.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger