You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 600 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10411
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU HỎA TỐC 247
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
HỎA TỐC 247
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Dịch vụ vận tải. Nhóm 09 Phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.15 18.05.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Tam Bảo An : Lô 29A khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 29A khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger