You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10419
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU CUU LONG
Đang giải quyết
CUU LONG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 40 Dịch vụ gia công bao bì; xử lý giấy làm bao bì; xử lý vải làm bao bì; dịch vụ in bao bì; dịch vụ may bao bì; xử lý nhựa làm bao bì. Nhóm 17 Nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; bao bì không thấm nước. Nhóm 20 Khay, không bằng kim loại; khay vận chuyển hàng, không bằng kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.09.11 26.01.01 26.01.04 26.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần bao bì CỬU LONG : Lô 49H2, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 49H2, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger