You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10424
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU TENG DAY
Đang giải quyết
TENG DAY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; marketing và thúc đẩy bán hàng; dịch vụ quan hệ công chúng và nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. Nhóm 41 Dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ đạo diễn và sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ phát hành phim. Nhóm 25 Quần áo; giày; dép.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.06 05.03.14 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CAO PHẠM TĂNG : Thôn Nội, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Nội, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023 Thông báo cấp VBBH 251 | 29.06.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger