You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10430
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU NÔNG GIA Đồng hành cùng nhà nông C
Đang giải quyết (Update: 14/11/2023)
NÔNG GIA Đồng hành cùng nhà nông C
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Phân bón. Nhóm 35 Mua bán sản phẩm sau: nhiên liệu rắn, cồn, than, phân bón, hóa chất dùng trong công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bọ gây hại.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 01.07.06 05.03.13 05.03.14 05.07.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nông Gia : Thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Bien lai dien tu XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger