You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-10433
NGÀY NỘP ĐƠN 24/03/2023
TÊN NHÃN HIỆU BIGSIZEVN Big size for man B
Đang giải quyết
BIGSIZEVN Big size for man B
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; giày; dép; váy; thắt lưng [trang phục]; mũ.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 05.03.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Minh Nam : Tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 24.03.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 24.03.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 20.09.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/05/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger